سال هفتم – شماره شانزدهم و هفدهم – زمستان ۱۳۹۹

امروزه اهمیت و ضرورت پژوهش بر هیچ کس پوشیده نیست. تحقیقات بستر اصلی توسعه همه جانبه، سازندگی و استقلال هر کشور است. شکاف اصلی بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده ریشه در تفاوت‌های بیشترهای تحقیقاتی آن‌ها دارد. تولید علم و دانش تنها از طریق تحقیق و پژوهش حاصل می‌شود، و تنها توسعه‌ای که مبتی بر دانایی و علم‌ گرایی باشد یک توسعه‌ای پایدار محسوب می‌شود.

با توجه به پیشرفت‌های روز افزون علوم و فقدان تحقیقات علمی در آکادمیک کشور، انتشار نشرات علمی، روزنه‌ی امیدی در راستای توسعه علم و کمک به کاربردی کردن مباحث علمی می‌باشد. مشکلاتی مانند بیکاری، کثری بیلانس تجاری، سطح پایین رشد اقتصادی، فقر و مشکلات مدیریتی کشور مسائلی است که رفع آن‌ها نیاز به پژوهش‌های علمی دقیق و کاربردی دارد تا با استفاده از نتایج این تحقیقات بتوان راه‌های برون‌رفت از این مشکلات را برنامه‌ریزی کرد. اولویت‌های تحقیقی شماره شانزده و هفده فصلنامه علمی – پژوهشی کاتب نیز به همین موضوعات اختصاص داده شده است. از آنجا که رشد و توسعه‌ اقتصادی بدون پژوهش و برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست امید است که انتشار این فصلنامه علمی کمکی در راستای تقویت و توسعه‌ پایه‌های علمی کشور نماید. در پایان از همه همکاران و محققین عزیزی که در غنای این نشریه‌ ما را یاری رساندند تشکر کرده و برای همه این عزیزان آرزو موفقیت و بهروزی دارم.

داکتر حسن روحانی

سردبیر – تابستان 1399

عنوان نویسندگان
سخن آغازین حسن روحانی
تأثیر نرخ ارز بر تجارت افغانستان با شرکای عمده تجاری حسن روحانی، طیبه هاشمی، حمیده رضایی
سنجش میزان فقر چندبعدی در شهر کابل آمنه اخلاقی، طیبه هاشمی، محمد مظفری، سید مصطفی صابری، نجیب‌الله ارشد
اثر سرمایه انسانی بر GDP کشورهای عضو اکو با تأکید بر شاخص توسعه انسانی: رویکردهای داده‌های تابلویی (2011 – 2015) محمد غفازی‌فرد، محسن زنگنه، حسنی محمدی
بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش زراعت افغانستان محمد انور پناهی
بررسی نقش سیاست پولی بر رشد اقتصادی افغانستان با استفاده از الگوی خود رگریسون برداری محمد ابراهیم اکبری، محمد غفاری‌فرد
بررسی تأثیر نرخ  مشارکت  اقتصادی و تحصیلات زنان  بر رشد اقتصادی  در (2002 – 2017)  مطالعه موردی: کشورهای جنوب آسیا حسن روحانی، احمد محمدی، حمیده رضایی
شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر صنعت سنگ افغانستان (مطالعه موردی:  سکتور سنگ مرمر) رضا صفری، کریمه غلامی، کبری توسلی

تأثیر رهبری خدمتگزار در ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده  از مدل تعالی سازمان (EFQM)

(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کابل – افغانستان)

اکرم هادی‌زاده، سمیرا تکلو، منصوره انصاری

تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خرید مشتریان

(مورد مطالعه: عزیزی بانک)

نوید احمد سلیم، مهدی حدادزاده، سید حسین‌رضا عالمی

 

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-18