زندگی‌نامه رئیس تحقیقات علمی

داکتر سید حمید موسوی رئیس مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب

 

آقای دکتر سید حمید موسوی در سال 1362 چشم به جهان گشود. آقای موسوی تحصیلات ابتدایی را در دبستان الغدیر و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان غفارزاده گان در شهر مشهد سپری نمودند. سپس دوره لیسانس را در دانشگاه دولتی زابل در رشته علوم آزمایشگاهی با موفقیت سپری نموند. ایشان در سال 1387 با اخذ پذیرش از دانشکده علوم طبی در دانشگاه تربیت مدرس تهران  تحصیلات خود را با در دیپارتمنت بیوشیمی بالینی  آغاز و در سال 1390 این دوره را نیز موفقانه پشت سر گذاشتند. پایان نامه‌ی ماستری ایشان ما موضوع «بررسی موتاسیون شایع و معکوس اینورژن 22 در زنان ناقل هموفیلی A با تکنیک Inverse PCR و تکنیک‌های تکمیلی آن » حائز درجه‌ی عالی گردید. همزمان با دفاع از پایان نامه دوره ماستری بدلیل اهمیت تشخیص مالیکولی در کشور افغانستان به دعوت معروفترین لابراتوار افغانستان (سیتی لابراتوار) جهت انجام تست‌های تشخیص مالیکولی در سال 1390 برای اولین بار به کابل آمدند، و در همان سال یعنی در سال 1390 بعنوان کادر علمی دانشکده طب، دانشگاه کاتب مشغول به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی شدند.  بدلیل فعالیت‌های ارزشمندی علمی و تحقیقی در سال 1392 ایشان دوره دکتری تخصصی خود را در رشته بیوشیمی کلینیکی در دانشگاه تربیت مدرس تهران آغاز کردند و در سال 1397 توانستند با درجه عالی از تزیس دکتری خود تحت عنوان «بررسی موتاسیون های شایع و مختلف ژن فاکتور هشت در بیماران هموفیلی A افغانستان» دفاع کنند. از ایشان تا به حال بیش از 30 مقاله بین‌المللی در کنفرانس‌های علمی و ژورنال‌های علمی و پژوهشی منتشر شده است. حوزه‌های تخصصی ایشان در تشخیص مالیکولی امراض خاص همچون هموفیلی، تالاسمی، هپاتیت و …  می‌باشد و تکنیک‌های تشخیص مالیکولی مختلفی را ایشان فراگرفته اند و دوره‌های مختلف آموزشی را هم برای محصلین گذاشته اند. تکنیک‌های همچون آشنایی با انواع تکنیک‌های PCR، الکتروفورزیس، سکانس ژن، استخراج DNA و RNA و …. برای محصلین و اساتید برگزار کرده اند.

 

لیست بعضی از مقالات دکتر سید حمید موسوی قرار زیر می‌باشد:

  1. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak in Afghanistan
  2. Determinants of Quality of Life in Children and Adolescents
  3. Evaluation of antibiotic prescribing in Kabul, Afghanistan
  4. Factor XIII Deficiency in Western Afghanistan due to a Novel
  5. Firest Corona – Part
  6. First Report of Prevalence of Blood-
  7. Frequencies_of_intron_1_and_22_inversions_of_factor_VIII_gene
  8. Hemophilia_A_in_Afghanistan,_the_first_report.98538
  9. Investigating the influence of LCT rs3754689 polymorphism
  10. Large Deletion
  11. Mapping_the_Changes_on_Incidence,_Case_Fatality_Rates_and_Recovery
  12. Prevalence of factor VIII Inhibitors among Afghan Patients
  13. Prevalence_and_Risk_Factors_of_Hepatitis
  14. Situation Coronavirus in Afghanistan
  15. The first COVID-19 case in Afghanistan

اشتراک گذاری :



چاپ

Comment is not allowed


2024-06-25