مدیر مسئول

داکتر محمد موسی جعفری

ماده 6 مدیر مسئول:

مدیر مسئول از بین استادان دارای رتبه پوهاند یا پوهندوی که دارای تجربه کافی در تحقیق و نگارش آثار تحقیقاتی داشته و دارای درجه علمی دوکتورا باشد، به پیشنهاد ریاست دانشگاه و منظوری مقام وزارت تحصیلات عالی معرفی می‌گردد.

تبصره 1: در صورت استعفای مدیرمسئول، ریاست دانشگاه موظف است که حداکثر ظرف مدت یک ماه مدیر مسئول جدید را انتخاب و جهت اقدامات بعدی معرفی نماید.

ماده 7 وظایف و اختیارات مدیر مسئول:

  • اجرای‌ سیاست‌های‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز
  • انجام تشریفات قانونی دریافت مجوز فصلنامه
  • مسئولیت تمامی موارد حقوقی فصلنامه و پاسخگویی در مقابل قوانین و آیین نامه‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان
  • نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) فصلنامه
  • تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌
  • تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ فصلنامه و پیشنهاد آن‌ به‌ شورای پژوهشی دانشگاه
  • پیشنهاد اعضای تشکیلاتی فصلنامه به معاونت علمی – تدریسی دانشگاه
  • بطور کلی هر نوع اقدام لازم جهت اداره فصلنامه به جز وظایفی که در صلاحیت شورای سردبیری و شورای علمی فصلنامه است.

تبصره2: در غیاب مدیر مسئول کلیه وظایف مندرج در ماده 7 موقتاً به عهده یکی از سردبیران خواهد بود. این مدت از شش ماه تجاوز نخواهد کرد و اگر این مدت بیش از شش ماه دوام پیدا کرد، باید مدیر مسئول جدیدی تعیین و به وزارت تحصیلات معرفی شود.

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-24