درباره فصلنامه کاتب

فصلنامه کاتب ارگان نشراتی دانشگاه کاتب

 • صاحب ‌امتیاز: دانشگاه کاتب
 • مدیر مسئول: داکتر مهدی محقق
 • سردبیر (شورای سردبیران):
 • داکتر محمدموسی جعفری
 • داکتر عبدالخالق قاسمی
 • داکتر مهدی محقق
 • داکتر حسن روحانی
 • داکتر مرتضی نیکزاد

شورای علمی مجله (هیئت تحریریه):

 • داکتر محمد موسی جعفری
 • داکتر عبدالعزیز دانش
 • داکتر زکیه عادلی
 • داکتر مهدی محقق
 • داکتر امان‌الله فصیحی
 • داکتر باقر رضایی
 • داکتر محمداکرم عارفی
 • داکتر غلام‌حسین امیری
 • داکتر حسین گلستانی
 • داکتر محمدعارف نعیم‌زاد
 • داکتر سیدحمید موسوی
 • داکتر زهره مظاهری (ایران)
 • داکتر ابوالفضل محمودی (ایران)
 • داکتر سعید نظری توکلی (ایران)
 • داکتر احمد الرحل (سوریه)
 • مدیر اجرایی: محمدرضا صمدی
 • آدرس: کابل، سرک دارالامان، دانشگاه کاتب، مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب، دفتر فصلنامه کاتب
 • تلفن: ۰۷۲۹۰۰۸۷۷۹   
 • شاپا (چاپی): 7262-2706
 • شاپا (الکترونیکی): 7270-2706
 • وب‌سایت: https://research.kateb.edu.af
 • ایمیل: Journal@kateb.edu.af

 

اساسنامه فصلنامه علمی – پژوهشی کاتب

مقدمه

فن‌‌آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ فراهم‌ می‌سازد، نشریات علمی می‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ و تکامل‌ کمی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مدد می‌رساند و زمینه‌‌ساز حل‌ مشکلات‌‌ جامعه‌ در زمینه‌های علوم مرتبط خواهد بود .مرکز تحقیقات علمی دانشگاه‌ کاتب به‌ منظور ایجاد بستر لازم جهت انتشار نتایج دستاوردهای علمی و پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان، تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌ و گسترش مرزهای دانش در زمینه­های گوناگون علمی دستورالعمل اجرایی‌ ذیل را جهت ایجاد نشریه علمی تدوین‌ می‌نماید:

زمان انتشار

زمان انتشار فصلنامه برای هر فصل از سال یک شماره خواهد بود که در طول یک سال 4 شماره منتشر می‌گردد.

نوع فعالیت

فصلنامه کاتب تابع مقررات مالی و اداری دانشگاه و مقررات اعلام شده از سوی شورای پژوهشی دانشگاه می‌باشد.

اهداف

 • 1- فراهم‌آوری بستری مناسب برای انتشار آخرین یافته‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف علوم
 • 2- پرورش و ارتقای فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی استادان و دانشجویان مقطع ماستری و دکتری
 • 3- ایجاد انگیزه‌ تحقیق‌ در مراکز علمی و تحقیقاتی افغانستان
 • 4- ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین محققان داخل و خارج افغانستان
 • 5- کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج افغانستان
 • 6- کمک به ایجاد علوم و دانش‌های جدید در مراکز علمی و تحقیقاتی افغانستان
 • 7- تلاش برای ورود و عضویت در بانک‌های اطلاعاتی بین المللی

 ارکان و تشکیلات

ارکان و تشکیلات فصلنامه علمی – پژوهشی کاتب ارگان نشراتی دانشگاه کاتب، از اعضای زیر تشكیل می‌شود:

 • 1- صاحب امتیاز
 • 2- مدیر مسئول
 • 3- مدیر اجرایی (مهتمم)
 • 4- شورای سردبیری
 • 5- شورای علمی
 • 6- هیئت داوران

1- صاحب امتیاز:

صاحب امتیاز فصلنامه علمی – پژوهشی کاتب، دانشگاه کاتب می‌باشد.

2- مدیر مسئول:

مدیر مسئول از بین استادان دارای رتبه پوهاند یا پوهندوی که دارای تجربه کافی در تحقیق و نگارش آثار تحقیقاتی داشته و دارای درجه علمی دوکتورا باشد، به پیشنهاد ریاست دانشگاه و منظوری مقام وزارت تحصیلات عالی معرفی می‌گردد.

وظایف و اختیارات مدیر مسئول:

 • 1- اجرای‌ سیاست‌های‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز
 • 2- انجام تشریفات قانونی دریافت مجوز فصلنامه
 • 3- مسئولیت تمامی موارد حقوقی فصلنامه و پاسخگویی در مقابل قوانین و آیین نامه‌های وزارت تحصیلات عالی افغانستان
 • 4- نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) فصلنامه
 • 5- تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌
 • 6- تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ فصلنامه و پیشنهاد آن‌ به‌ شورای پژوهشی دانشگاه
 • 7- پیشنهاد اعضای تشکیلاتی فصلنامه به معاونت علمی – تدریسی دانشگاه
 • 8- بطور کلی هر نوع اقدام لازم جهت اداره فصلنامه به جز وظایفی که در صلاحیت شورای سردبیری و شورای علمی فصلنامه است.

3- سردبیر یا شورای سردبیران

سردبیر یکی از اعضای شورای علمی فصلنامه می‌باشد که توسط مدیر مسئول انتخاب می‌گردد و شورای سردبیران متشکل از ریاست هر دانشکده و یا معرفی یک استاد با درجه پوهاند یا پوهندوی از طرف ریاست دانشکده می‌باشند که توسط مدیرمسئول تایید می‌گردد.

وظایف سردبیر یا شورای سردبیران:

 • 1- پیگیری‌ امور برای‌ انجام‌ مصوبات‌ شورای علمی و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ها
 • 2- اجرای‌ سیاست‌های‌ شورای‌ پژوهشی دانشگاه‌
 • 3- معرفی داوران‌ مقاله‌ها از طریق‌ طرح‌ در جلسات‌ شورای علمی فصلنامه
 • 4- جمع‌ بندی‌ مقاله‌‌ها و اخذ تأییدیه‌ شورای علمی
 • 5- بررسی‌ و تایید نسخه‌ نهایی‌ فصلنامه جهت ارسال برای چاپ
 • 6- برآورد هزینه‌ سالانه‌ فصلنامه و پیشنهاد آن‌ به‌ مدیر مسئول
 • 7- نظارت‌ بر کلّیه‌ فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ چاپ‌ و توزیع‌ فصلنامه

4- شورای علمی

اعضای شورای علمی به پیشنهاد مدیر مسئول فصلنامه و توسط معاونت علمی – تدریسی دانشگاه معرفی خواهند شد و در صورت تأیید، احکام آنان توسط مدیر مسئول فصلنامه صادر می‌گردد.

وظایف و اختیارات شورای علمی

 • 1- تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های كلی در چارچوب اساسنامه
 • 2- بررسی و ارزیابی عملكرد بخش‌های مختلف (علمی و اجرایی) و ارایه‌ پیشنهادهای‌ سازنده‌
 • 3- تعیین فاصله زمانی انتشار فصلنامه، تعیین قطع فصلنامه، تصمیم‌گیری كلی در مورد چاپ، شكل ظاهری، طراحی، صفحه‌آرایی و…
 • 4- بررسی و ارائه بودجه سالانه فصلنامه و پیشنهاد آن به معاونت علمی جهت تصویب در شورای پژوهشی و علمی دانشگاه
 • 5- تصویب آیین‌نامه‌های بخش‌ها و واحدهای مختلف
 • 6- پیشنهاد تغییر نام فصلنامه، ساختار سازمانی، تغییر اساسنامه و انحلال فصلنامه به معاونت علمی
 • 7- ارایه‌ روش‌های‌ مناسب‌ برای‌ هدایت‌ نشریات در جهت‌ اطّلاع‌ رسانی‌ قوی‌ به‌ مخاطبین‌ خود
 • 8- پیشنهاد و معرفی داوران برای ارزیابی مقالات به مدیراجرایی
 • 9- بررسی سایر مسائلی كه معاونت علمی یا مدیر مسئول به شورا ارجاع می‌دهد

5- مدیر اجرایی

مدیر اجرایی پس از تأیید صلاحیت توسط مدیر مسئول فصلنامه و پیشنهاد و معرفی ایشان بواسطه دارا بودن شرایط لازم تعیین و به حکم مدیر مسئول فصلنامه منصوب خواهد شد.

وظایف و اختیارات مدیر اجرایی

 • 1- تشکیل منظم جلسات شورای علمی فصلنامه با هماهنگی و حضور مدیر مسئول و سردبیران
 • 2- دریافت و بررسی مقدماتی مقاله‌ها و ارسال آنها به داوران
 • 3- اعلام نظر نهایی هیئت داوران به نویسنده یا نویسندگان
 • 4- ارسال مقالات تایید شده برای ویراستاری ادبی، صفحه آرایی و … و دریافت فایل نهایی
 • 5- ارسال فایل نهایی فصلنامه به مدیر مسئول و سردبیر
 • 6- پس از تایید مدیرمسئول و سردبیر، انجام مکاتبات لازم جهت ارسال برای چاپ و انتشار
 • 7- رسیدگی به حسابهای مالی فصلنامه اعم از داوری، ویراستاری، صفحه آرایی، انتشارات و گزارش منظم آن به مدیر مسئول
 • 8- نظارت بر امور داخلی فصلنامه و اداره کارکنان فنی، هنری، مالی، اداری و خدماتی
 • 9- تنظیم قرارداد با داوران مقالات، ویراستار، صفحه آرا، طراح جلد و انتشارات
 • 10- توزیع فصلنامه در داخل و مراکز علمی خارج از دانشگاه طریق طرزالعمل داخلی
 • 11- اتخاذ تدابیر لازم برای نمایه شدن فصلنامه در پایگاه‌های معتبر علمی بین‌المللی
 • 12- پیگیری کلیه امور اجرایی فصلنامه که به تشخیص مدیر مسئول به وی محول خواهد شد.

6- هیئت داوران

داوران فصلنامه به پیشنهاد شورای علمی و تایید مدیر مسئول فصلنامه از بین استادان و محققان داخل و خارج از دانشگاه کاتب که دارای مقاله علمی بوده و تخصص و مهارت کافی جهت داوری مقاله داشته باشد، انتخاب می‌گردد.

وظایف و اختیارات هیئت داوران

 • 1- داوران باید مقاله را با بالاترین کیفیت ارزیابی نمایند.
 • 2- داوران باید مقاله داوری شده را در زمان تعیین شده در اختیار مدیر اجرایی قرار دهند.
 • 3- در صورتی که مقاله نیاز به اصلاحات دارد، داوران نکات اصلاحی را در فرم ارزیابی که از دفتر فصلنامه تحویل می‌گیرند، ذکر نمایند.
 • 4- بعد از اینکه اصلاحات مدنظر داوران توسط نویسنده در مقاله اعمال شد، داوران مقاله مجددا مقاله اصلاح شده را مطالعه نموده و درصورتی که مقاله مشکلی نداشت آن را تایید می‌کند.
0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-23