سال سوم، شماره سوم ،تابستان1395

فصل نامه علمی پژوهشی کاتب در اخیر هر فصل سال نشر می­گردد که اساتید و محصلان می­توانند مقالات علمی و پژوهشی خویش را در آن نشر نمایند. فصل بهار برای مقالات کامپیوتر و انجنیری، فصل تابستان برای اقتصاد و مدیریت، فصل خزان برای حقوق و علوم سیاسی و فصل زمستان برای رشته طب اختصاص یافته است. شماره سوم فصل نامه علمی پژوهشی کاتب، شامل مقالات پژوهشی اساتید  و دانشکده اقتصاد وطب دانشگاه کاتب می­باشد که در تابستان سال 1395 منتشر گردیده است. مقالات و نویسندگان این شماره به شرح زیر می­باشد. شما می توانید مقالات را بصورت جداگانه با کلیک نمودن روی عنوان مقاله و یا نسخه کامل فصل نامه را از طریق آدرس زیر دریافت نمایید.

عنوان نویسنده
رابطه بین هزینه نهایی واقعی و تورم در ایران مدلARDLتستBroundدر مقابل رویکردDSGE دکتر علی رضا محسنی
تاثیر رشد جعیت بر رشد اقتصادی در کشور های کم در آمد طی سال های (2000-2013) محمد صادق مصدق، دکتر علی رضا محسنی، نجیب الله ارشد
بررسی عوامل فساد اداری (مطالعه موردی در وزارت مالیه ( فرشید فطرت،دکتر علی رضا محسنی،دکتر سید جعفر احمدی
اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری(CBT)بر علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)در نوجوانان داغ دیده افغانستان دکتر سید جعفر احمدی،دکتر محمدباقر کجباف،دکتر حمید طاهر نشاط دوست
بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه برنامه غنی -سازی و ارتقاع زندگی برکاهش وسوسه مصرف مواد معتادان در کابل سید حسین حسینی “سجاد”،دکتر زهرا طبیبی،دکتر جواد صالحی فدردی فضل احمد غروب و صدیقه اکبری
د ننګرهار په ولایت کی د بروسیلوزس پیښی دکتر محمد آصف
اهمیت طبی چای سبز روح الله روبین

دانلود نسخه کامل

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24