سال چهارم،شماره پنجم ، تابستان1396

  فصل نامه علمی پژوهشی کاتب در اخیر هر فصل سال نشر می­گردد که اساتید و محصلان می­توانند مقالات علمی و پژوهشی خویش را در آن نشر نمایند. فصل بهار برای مقالات کامپیوتر و انجنیری، فصل تابستان برای اقتصاد و مدیریت، فصل خزان برای حقوق و علوم سیاسی و فصل زمستان برای رشته طب اختصاص یافته است. شماره پنجم فصل نامه علمی پژوهشی کاتب، شامل مقالات پژوهشی اساتید و محصلان و دانشکده اقتصاد و دانشکده طب دانشگاه کاتب می­باشد که در تابستان سال 1396 منتشر گردیده است. مقالات و نویسندگان این شماره به شرح زیر می­باشد. شما می توانید مقالات را بصورت جداگانه با کلیک نمودن روی عنوان مقاله و یا نسخه کامل فصل نامه را از طریق آدرس زیر دریافت نمایید.

عنوان نویسنده
تخمین تابع تقاضای برق بخش خانگی در شهر کابل(1388-1394) حسین علی کریمی،علیرضا محسنی،نجیب الله ارشد
اثر درجه باز بودن بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب آسیایی با استفاده از داده های پانلی(2002-2015) احمد شاه یعقوبی،علیرضا محسنی،نجیب الله ارشد
رابطه فساد اداری و رشداقتصادی در کشور های عضو سارک اسرافیل واقف،علیرضا محسنی،نجیب الله ارشد
اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صادرات کشور های عضو اکو در سالهای(2002-2012) محمد ذهین ندیم ،علیرضا محسنی،نجیب الله ارشد
تحلیل تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تجربه کشور های منتخب آسیایی(HPAEs) نجیب الله ارشد،سعید صمدی،کریم آذربایجانی
 بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در افغانستان و کشور های همسایه  عارفه نظری،سید کاظم حسینی، نجیب الله ارشد
عوامل مؤثر بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با تأکید بر افغانستان) محمد امین عسکری، محسن الوندی، روح الله بیات
بررسی تأثیر سیاست های پولی در تراز تجاری کشور های منتخب آسیا و آفریقا در سال های (2004-2015( محمد حسین همدل،علیرضا محسنی،نجیب الله ارشد
بررسی اثر آزاد سازی تجاری در شاخص توسعه انسانی کشور های در حال توسعه محمد سالم نوری ، علیرضا محسنی ، نجیب الله ارشد
The Most Influential Factors on Customers’ Satisfaction in Skin& Beauty Clinics نرجس ظفری، سارا حسنزاده، مجتبی دادرس

دانلود نسخه کامل

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24