سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1401

سخن آغازین

با توجه به پیشرفت روزافزون علوم در دنیای پررقابت امروز جهت فهم علوم، مطالعه کتب منبع شروع راه بوده و تحقیق و پژوهش و استفاده از تحقیقات انجام‌شده نیاز مبرم جهت درک عمیق مفاهیم و استفاده بهینه و کاربردی از این مفاهیم در راستای حل مشکلات و کمک به رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. در دنیایی که موفقیت در رقابت بستگی به وجود یک بخش تحقیق و توسعه قوی در کشورها دارد، اهمیت تحقیق و پژوهش بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای مانند افغانستان، استفاده از تجربه دیگر کشورها جهت نیل به رشد و رفاه اقتصادی بسیار مفید خواهد بود و بهترین راه استفاده از این تجربه مطالعه و بررسی تحقیقات انجام‌شده در راستای رسیدن به علوم جدید با کمترین هزینه است. یکی از این علومی که به‌صورت مستقیم با زندگی بشر در ارتباط است اقتصاد و مدیریت است. اهمیت پژوهش و نوآوری در علم اقتصادی به‌قدری بالاست که مدل­هایی مانند مدل رشد رومر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و نوآوری و یا مدل رشد سولو سوان رشد بهره‌وری را عامل مهمی در رشد اقتصادی می‌دانند.

اهمیت نشریه در حوزه اقتصاد و مدیریت به دلیل ظرفیت بالای نیروی انسانی (استادان، محققان و دانشجویان) در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه کاتب برای دانشگاه کاملاً قابل درک می‌باشد. ایجاد این نشریه علمی می‌تواند باعث تشویق استادان و محصلان به کارهای تحقیقاتی شود. همکاری و مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی باعث ظرفیت‌سازی و تقویت پایه‌های پژوهشی در حوزه علوم اقتصادی و مدیریتی می‌گردد و در نهایت گامی به‌سوی پیشرفت و علم آفرینی صورت می‌گیرد.

بنابراین دانشکده اقتصاد دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات دانشگاه کاتب با توجه به وظیفه علمی خود در راستای توسعه تحقیق و توجه روزافزون به مقوله تحقیق و پژوهش اقدام به نشر فصلنامه عملی و پژوهشی اقتصاد و مدیریت نموده است. از تمامی پژوهشگران گرانقدری که با مقالات مفید و پربار خود همکار ما در نشر شماره اول بهار و تابستان 1401 مجله علمی پژوهشی بوده‌اند کمال تشکر و امتنان را دارم.

حسن روحانی

سردبیر – بهار 1401

عنوان نویسنده
بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات زراعتی افغانستان (۲۰۰۵-۲۰۱۸) حسن روحانی[1]*، احمد محمدی1، حمیده حیدری[2]**
بررسی روند تولید علمی در حوزه اکوسیستم کارآفرینی: تحلیل بیبلیومتریک حمید رضا ایرانی[1]*، آصف کریمی1، زینب مولوی2، محمد امین عسکری
بررسی اثر سیاست مالی بر نرخ تورم با تأکید بر مخارج دولت در افغانستان در بازه زمانی (1381-1395) محمد غفاری فرد[1]*، سید طاهر موسوی
بررسی تأثیر اندازه دولت بر تولید ناخالص داخلی در افغانستان با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) محمدابراهیم اکبری[1]*
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای نوظهور اقتصادی طی سال‌های 2007- 2017 راضیه رضایی[1]*، صدیقه رضایی[2]**
بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر نرخ تورم در منتخبی از کشورهای عضو منطقه MENAP طی سال‌های 2006 الی 2017 حسن روحانی[1]*، نجیب الله ارشد1، حیات الله سلیمان‌خیل[2]****- 

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23