سال چهارم،شماره ششم،پاییز1396

فصل نامه علمی پژوهشی کاتب در اخیر هر فصل سال نشر می­گردد که اساتید و محصلان می­توانند مقالات علمی و پژوهشی خویش را در آن نشر نمایند. فصل بهار برای مقالات کامپیوتر و انجنیری، فصل تابستان برای اقتصاد و مدیریت، فصل خزان برای حقوق و علوم سیاسی و فصل زمستان برای رشته طب اختصاص یافته است. شماره ششم فصل نامه علمی پژوهشی کاتب، شامل مقالات پژوهشی اساتید و محصلان و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کاتب می­باشد که در پاییز سال 1396 منتشر گردیده است. مقالات و نویسندگان این شماره به شرح زیر می­باشد. شما می توانید مقالات را بصورت جداگانه با کلیک نمودن روی عنوان مقاله و یا نسخه کامل فصل نامه را از طریق آدرس زیر دریافت نمایید.

عنوان نویسنده
ماهیت حقوقی اقرار(عمل یا واقعه حقوقی) محمد تقی مناقبی
انتقال زندانیان و شناسایی احکام جزایی خارجی در حقوق افغانستان محمد مهدی باتور،محمد یحیی بلاغت ،احمد رضا صادقی
اصل منع توسل به زور در روش دگماتیسم محمد تقی محقق،آناهیتا صادقی
تحلیل سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری حامد کرزی از منظر نظریه پیوستگی محمد موسی جعفری
جایگاه دیپلوماسی عمومی در سیاست خارجی ترکیه با تأکید بر افغانستان در دوران اوردغان عتیق الله جعفری،محمد موسی جعفری،محسن خاوری
تحلیل ظهور طالبان در افغانستان بر اساس نظریه بحران هرایردکمجیان محمد رضا صمدی،مجتبی زروانی،قربان علمی
سیاست خارجی افغانستان در دوران امان الله محمد اکرم عارفی
بررسی عوامل خانوادگی و میزان افکار خود کشی زنان شهر کابل سید محمد علی فاتح،سید جعفر احمدی،محمد امین رشادت

دانلود نسخه کامل

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24