سال دوم،شماره دوم،بهار1394

  فصل نامه علمی پژوهشی کاتب در اخیر هر فصل سال نشر می­گردد که اساتید و محصلان می­توانند مقالات علمی و پژوهشی خویش را در آن نشر نمایند. فصل بهار برای مقالات کامپیوتر و انجنیری، فصل تابستان برای اقتصاد و مدیریت، فصل خزان برای حقوق و علوم سیاسی و فصل زمستان برای رشته طب اختصاص یافته است. شماره دوم فصل نامه علمی پژوهشی کاتب، شامل مقالات پژوهشی اساتید و محصلان و دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب می­باشد که در بهار سال 1394 منتشر گردیده است. مقالات و نویسندگان این شماره به شرح زیر می­باشد. شما می توانید مقالات را بصورت جداگانه با کلیک نمودن روی عنوان مقاله و یا نسخه کامل فصل نامه را از طریق آدرس زیر دریافت نمایید.

عنوان نویسنده
رژیم حاکم بر روابط مالین زوجین در حقوق افغانستان داکتر ابراهیم رضایی
سیاست جنایی امنیت مدار در قبال جرایم علیه امنیت داکتر جلال الدین قیاسی و داکتر احمد رضا صادقی
اهداف کارکرد های مجازات حدود در افغانستان داکتر عید محمد احمدی
خسارات قابل جبران در حقوق افغانستان داکتر عبدالخالق قاسمی
آسیب شناسی دموکراسی در افغانستان داکتر زکیه عادلی
اسلام گرایی و سکولاریزاسیون در افغانستان داکتر ابوالفضل فصیحی 
فرهنگ سیاسی افغانستان در آیینه امثال و حکم فارسی شاه محمود جعفری
اندیشه سیاسی و حوزه ها آن  غلام سرور اخلاقی
ایده ی کرامت انسانی.جرج کاتب ترجمه حسین حسرت

دانلود نسخه کامل

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24