سال اول،شماره اول،بهار1392

  فصل نامه علمی پژوهشی کاتب در اخیر هر فصل سال نشر می­گردد که اساتید و محصلان می­توانند مقالات علمی و پژوهشی خویش را در آن نشر نمایند. فصل بهار برای مقالات کامپیوتر و انجنیری، فصل تابستان برای اقتصاد و مدیریت، فصل خزان برای حقوق و علوم سیاسی و فصل زمستان برای رشته طب اختصاص یافته است. شماره اول فصل نامه علمی پژوهشی کاتب، شامل مقالات پژوهشی اساتید و محصلان و دانشکده اقتصاد دانشگاه کاتب می­باشد که در بهار سال 1392 منتشر گردیده است. مقالات و نویسندگان این شماره به شرح زیر می­باشد. شما می توانید مقالات را بصورت جداگانه با کلیک نمودن روی عنوان مقاله و یا نسخه کامل فصل نامه را از طریق آدرس زیر دریافت نمایید.

عنوان نویسنده
هرمنوتیک از دیدگاه هانس گئورگ گادامر محمد اسلم جوادی
ارتباط دین با علوم انسانی محمد عزیز بختیاری
نگاه اجمالی به نظریه های دگرگونی اجتماعی محمد جواد برهانی
بر رسی سیر تاریخی آزادی مطبوعات در افغانستان داکتر بصیر احمد احمدی
ساختار اجتماعی و دولت در افغانستان داکتر محمد اکرم عارفی
افغانستان، بحران هویت و راه کارهای هویت سازی عصمت الله شریفی زیرک
اثر تحقیق، توسعه و آموزش در رشد اقتصادی علی اکبر صادقی
خیانت به وطن در قانون جزای افغانستان ضامن علی حبیبی
سیمای قدرت ترجمه م.نبی هیکل

دانلود نسخه کامل

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23