پیام تبریکی به داکتر جعفر شاه، کادر پژوهشی مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب!

داکتر جعفرشاه، استاد کادر پژوهشی مرکز تحقیقات طبی دانشگاه کاتب به‌عنوان یکی از اعضای هیئت تحریریه (Editorial Board) در یکی از ژورنال‌های معتبر BMC بنام “BMC Research Notes” که از معتبرترین ژورنال‌های دنیا می‌باشد، انتخاب شدند.
این افتخار بزرگ را به ایشان و همکاران عزیز در دانشگاه کاتب تبریک عرض می‌کنیم.
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/about/editorial-board

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-06-25