پتالوجی عمومی

درحرکت پرشتاب علمی وفنی امروز، که کتب نوین بی شماری به علاقه مندان علم وپژوهشگران عرضه می گردد، گاه به آثاری چنان پرارزش پدید می آید که پسندیده همه محافل علمی وهمه پژوهشگران می شود وبرجایگاه بلندی درعرصه علوم وفنون می نشیند

کتاب درسی پتالوجی عمومی ازجمله آثار محترم دوکتورذبیح الله (اقبال) استاد پتالوجی فاکولته طب کاتب است، که قطعاً تالیف چنین آثاری وبااین علو سطح نیزکاربس سترک وارزشمند است.

امید من آن است که:

این اثرگرانقدر علمی هم مورد استقبال وهم مورد استفاده همه استادان، محصلین، پژوهشگران و داکترانM.D قرارگیرد تا هرزمان باکسب وگسترش تجربه علمی از آخرین پدیده های این دانش نیزآگاهی خویش بیافزایند.

پاداش ما رهایی هرچه اصولی تروسریعترفرزندان سرزمین محبوب ما ازبند امراض وبهبود موثرترآنها، هرچه بیشترغنی شدن ادبیات وفرهنگ طبی این سرزمین ویافتن جایگاه اصلی واصولی آن همراه بارورشدن از میدان رقابتهای بی معنی می باشد.

دوکتور عباسعلی راموزی

رییس فاکولته طب کاتب

دانلود خلاصه کتاب پتالوجی عمومی

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-06-25