نشر پنجمین مقاله‌ی علمی و پژوهشی در حوزه‌ی انجنیری!

دیپارتمنت انجنیری دانشگاه کاتب با همکاری مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب برای تحقق اهداف توسعه پایدار (هدف یازدهم: تبدیل شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به مکان‌های همه‌شمول، امن، مقاوم و پایدار) پنجمین مقاله‌ی علمی و پژوهشی در حوزه‌ی انجنیری را نشر کرد.

مقاله‌ی علمی و پژوهشی استاد ظاهر رضایی استاد و کادر علمی دیپارتمنت انجنیری و پژوهشگر مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب تحت عنوان

“Deterministic and Probabilistic Seismic Hazard Analysis of Petroleum Storage of Sabzevar”

در ژورنال بین‌المللی و معتبر  “The Journal of Rehabilitation in Civil Engineering”

به نشر رسید.

خلاصه‌ی این مقاله به صورت ذیل می‌باشد:

موضوع در مورد استراکچرهای منابع نفتی می‌باشد که در نزدیکی مناطق رهایشی واقع است و چون استراکچرهای مناسبی برای این منابع نفتی ساخته نمی‌شود، عواقب مالی و مهلک جبران ناپذیری دارد. بنابراین، یک تجزیه و تحلیل خطر لرزه‌ای در تخمین حرکت قوی زمین برای ساخت یا بهسازی چنین استراکچرهایی ضروری به نظر می‌رسد.

برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش تعینی و معادلات تجربی بزرگترین زمین لرزه، با استفاده از معادلات استهلاک انرژی زلزله و از طریق یک درخت منطقی مناسب تعیین شد و حداکثر مؤلفه شتاب افقی و عمودی روی دو نوع خاک بررسی شد. نوع اول خاک از استاندارد شماره 2800 با انواع I و II مطابقت دارد و نوع دوم با III و IV مطابقت دارد. سپس، برای تجزیه و تحلیل خطر احتمالی، براساس دو نوع یکسان از خاک پس از آن، بهسازی لرزه‌ای استراکچرها (نشریه 360) برای سطح خطر دوم محاسبه و در نهایت با نتایج حاصل از تحلیل تعینی مقایسه شد.

نتایج نشان داد که مؤلفه شتاب در روش قطعی مقدار بالاتری از روش احتمالی را نشان می‌دهد. در نتیجه، می‌توان از روش‌های احتمالی به جای روش تعینی که بسیار اقتصادی‌تر است، استفاده کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند مقاله مذکور را از این لینک دانلود کنند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23