نشر مقاله‌ی علمی در ژورنال بین‌المللی “برنامه‌ریزی و بودجه”

مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب در راستای تحقق اهداف توسعه‌ی پایدار (هدف هشتم: پیشبرد رشد اقتصادی پایدار، فراگیر، اشتغال کامل، مولد و شرافتمندانه برای همه) مقاله‌ی علمی و پژوهشی (Original Article) تحت عنوان “بررسی آثار اقتصادی بلندمدت اصلاح ساختاری بودجه با تاکید بر منطقی‌سازی ترکیب و اندازه‌ی دولت در ایران (رویکرد پویایی سیستمی)” استاد داوود یوسفزی استاد و پژوهش‌گر مرکز تحقیقات علوم اقتصادی دانشگاه کاتب در ژورنال بین‌المللی “برنامه‌ریزی و بودجه” که توسط پایگاه ISC ایندکس می‌شود، را نشر کرد.

خلاصه‌ی این پژوهش به شرح زیر است:
هدف اصلی این پژوهش، شبیه‌سازی آثار بلند‌مدت اقتصادی اندازۀ دولت در اقتصاد و ترکیب هزینه ‏های آن بر اساس ساختار بودجه ایران در 20 سال آتی با روش پویایی سیستم سناریوسازی‌شده است. در سناریوسازی یکم، افزایش اندازه دولت و ترکیب مخارج دولت در اقتصاد نشان می‌دهد که با افزایش اندازه دولت، اگرچه روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت افزایشی است، اما سطح آن جابه‌جا می‌شود و از مسیر قبلی کاهش می‌یابد. در بلند‌مدت، میزان سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند، و به خاطر آن‌که دولت بیش‌تر درآمد خود را صرف هزینه ‏های جاری می ‏کند، تولید با افزایش اندازه دولت در بلند‌مدت رشد چندانی ندارد. در سناریوسازی دوم، با افزایش میزان سهم عمرانی دولت از کل بودجه کشور، آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن به صورت سیستمی برآورد می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که هر مقدار سهم عمرانی دولت از کل بودجه افزایش می‌یابد، اگرچه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سطح آن در کوتاه‌مدت با شتاب بیش‌تری افزایش می ‏یابد، اما در بلندمدت میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که متاثر از سایر عوامل اقتصادی است، کاهش می‌یابد. هرچند تولید ناخالص داخلی و درآمد ملّی نیز در بلند‌مدت افزایش پیدا می‏ کند، سیاستگذاران توسعه اقتصادی کشور برای جهش تولید در اقتصاد ایران باید با اجرای کارامد و بهینۀ افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کاهش اندازه دولت، درآمدها و منابع درآمدی کشور را در کوتاه‌مدت در توسعه امور زیربنایی، فناوری، و تولیدی هزینه نمایند.
علاقه‌مندان می‌توانند مقاله‌ی مذکور را از طریق این لینک دانلود کنند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-06-25