نشر صد و دهمین مقاله‌ی علمی!

مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (هدف سوم: اطمینان از زندگی سالم و توسعه‌ی رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی) مقاله‌ی علمی و پژوهشی (Original Article) استاد روح‌الله روئین، کادر علمی و پژوهشگر مرکز تحقیقات طبی دانشگاه کاتب همراه با تیم تحقیقی‌شان، تحت عنوان

(Prevalence and determinants of self-medication with antibiotics among general population in Afghanistan)

در یکی از معتبرترین ژورنال‌های بین‌المللی (Expert Review of Anti-infective Therapy)  با ضریب تاثیر5.1 که توسط انتشارات معتبر (Taylor & Francis) به چاپ می‌رسد، از آدرس دانشگاه کاتب نشر کرد.

این مقاله تحقیقی راجع به شیوع و عوامل تعیین کننده استفاده خودسرانه انتی بیوتیک در افغانستان می‌باشد.

خلاصه‌ی از یافته‌های مهم این مقاله علمی قرار ذیل می‌باشد:

1. مقاومت انتی بیوتیکی یکی از مشکلات عمده صحی در سطح جهانی است که به سرعت در حال گسترش بوده و سبب مرگ، معیوبیت‌ها و مشکلات فراوان می‌شود. براساس تحقیقات و پیش‌بینی‌های انجام شده چنانچه وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند، هزینه‌های صحی و اقتصادی ناشی از مقاومت انتی بیوتیک‌ها تا سال 2050 بیش از 10 ملیون مرگ و میر و بیش از 100 ترلیون دالر در سطح جهان خواهد بود.

2. مقاومت انتی بیوتیکی منجر به تداوی ناموفق بیماری‌های انتانی، افزایش هزینه‌های صحی و افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و صحی خواهد شد. عوامل مختلفی برای مقاومت انتی بیوتیکی بیان شده که از این میان، استفاده خودسرانه انتی بیوتیک ها یکی از مهمترین عامل محسوب می شود.

3. استفاده انتی بیوتیک برای تداوی بیماری‌های که خود ما تشخیص داده‌ایم، مصرف دوای دیگران یا تجویز دوای خود برای دیگران، استفاده از دواهای باقی مانده از گذشته، تکرار نسخه‌های قبلی و تغیر دوزاژ دواها بدون مشوره با داکتر و پرسونل صحی نمونه‌های از استفاده خودسرانه انتی بیوتیک‌ها محسوب می‌شوند.

4. افغانستان از جمله کشورهای است که بالاترین میزان مصرف انتی بیوتیک را دارد و در این میان استفاده خودسرانه انتی بیوتیک شیوع بسیار بالایی دارد، طوریکه از میان افراد شرکت کننده در این تحقیق، 73.2% آن‌ها در جریان یک سال گذشته حداقل یک بار انتی بیوتیک را بصورت خودسرانه مصرف نموده اند.

5. تنها 62.2% از افرادی از انتی بیوتیک بصورت خودسرانه مصرف نموده اند، نگرانی شدیدی از این شیوه تداوی داشتند. 40.5% آن‌ها استفاده خودسرانه انتی بیوتیک را یک عمل نادست عنوان نموده اند.

6. پنیسیلین‌ها، مترونیدازول و سفتریاکسون، تتراسیکلین، آزیترومایسین، سیفیکسیم، سپروفلوکساسین و اریترومایسین از جمله شایع‌ترین انتی بیوتیک‌های مورد استفاده برای استفاده خودسرانه دریافت گردیده است.

7. مشکلات اقتصادی، نداشتن وقت کافی جهت رفتن به مراکز صحی، سهولت در خرید و دسترس بودن انتی بیوتیک‌ها، نداشتن اعتماد به مراکز و پرسونل صحی، کمبود مراکز صحی و پایین بودن کیفیت خدمات صحی از مهمترین عوامل مصرف خودسرانه انتی بیوتیک ها دریافت گردید.

8. نتایج بدست آمده از این تحقیق و شیوع بلند مصرف خودسرانه انتی بیوتیک در افغانستان نیاز به برنامه ریزی دقیق در جهت افزایش آگاهی‌دهی جامعه راجع به انتی بیوتیک‌ها، مقاومت دوایی و مشکلات ناشی از آن، تهیه، اصلاح و تطبیق طرزالعمل‌ها، لوایح و قوانین تورید، توزیع، دسترسی و فروش انتی بیوتیک‌ها، کنترول دقیق و دوامدار دواخانه‌ها و جلوگیری از فروش انتی بیوتیک‌ها بدون نسخه و مشوره داکتر و غیره می‌باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دانلود نمایند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24