فارمکولوژی کلنیکی دوم

فارمکولوژی یا دواشناسی ، یکی از مضمون های اساسی علوم طبی است. استفاده از دوا مهمترین بخش تداوی دوایی را تشکیل می دهد . بدون شک استفاده ی دوا بدون خطر نیست، انتخاب و تجویز دوا یک فرآیند پیچیده است که به دانش امروزی و جامع در مورد بیماری و دوا نیاز دارد.

این کتاب مطابق با کریکولم دانشکده طب دانشگاه های افغانستان تنظیم شده است . جلد دوم کتاب فارمکولوژی شامل 24 فصل است که در ابتدا فارمکولوژی تنفسی و فارمکولوژی سیستم هضمی آورده شده است ، به دنبال آن فارمکولوژی هورمونها، شامل هورمون های هایپوفیز و ادرینالین، هورمون های تایروئید، پروجستینها، اندروژن ها، انسولن و دواهای ضد دیابت خوراکی و غیره  آورده شده است. در بخش بعدی، فارمکولوژی دوا های ضد میکروبی که در برگیرنده ی : دوا های ضد باکتری، ضد التهاب،ضد چاقی و دواهای مورد استفاده در بیماری های استخوان آورده شده است

هر فصل با معلومات مختصری راجع به بیماری شروع می شود. طبقه بندی دواهای مورد استفاده در تداوی آن بیماری به صورت خلاصه در چارت بیان شده است. به دنبال آن، میکانیزم تاثیرا، استطباب و تداخل های دوایی مهم ، گروه های مختلف وایی بررسی شده است. درآخر دوز  متوسط دواهای یاد شده ، برای استفاده نزد بزرگ سالان و در برخی موارد برای کودکان بیان شده است . محصولات دوایی موجود  همراه با ملی گرام و نام های تجارتی آنها آورده شده است. در اخیر هر فصل ، خلاصه ای از نکات کلیدی و عمده آورده شده است.

در این کتاب تلاش صورت گرفته تا موضوعات به صورت واضح و روان نوشته و از مطالب قابل اعتماد و به روز استفاده شود. تصاویر قابل فهم و جدول های معددی آورده شده است تا یادگیری را برای دانشجویان آسانتر کند. همچنان تلاش قابل توجهی انجام شده تا محتویات هر فصل با نیاز های فعلی متناسب باشد؛ با این وجود دانش را جع به تداوی به سرعت در حال پیشرفت است ، هر از گاهی دوای جدید وارد عرصه ی طبابت شده ، تغییراتی در دوز، انتخابی بودن دواها ، مشکلاتی راجع به مصئونیت دواهای موجود و دواهای جدید  و مشکلات دیگر به وجود می آید.

منابع متعددی در زمینه ی علم فارمیکو لوژی موجود است ؛بنا براین برای نوشتن این کتاب ، در ابتدا از فارمکولوژی مصور لیپینکات و فارمکولوژی برینر استیونس و اساسات فارمکولوژی به عنوان رفرنس استفاده شده و در قدم های بعدی از فارمکولوژی کاتزونگ، اساسات فارمکولوژیک تداوی، خلاصه فارمکولوژی، فارمکولوژی رینگ و غیره استفاده شده است.

بدون شک متن کتا حاضر خالی از مشکلات نیست،تذکر استادان،دانشجویان و خوانندگان گرامی را در اصلاح آن ارج می گذارم و از ارسال هر گونه پیشنهاد ، انتقادو اصلاح از طریق نامه الکترونیک سپاسگذاری می کنم .

بدون شک ،نوشتن چنین کتاب بدون کمک و همکاری با ارزش  همکارانم ممکن نبود؛ پس لازم می دانم از نمای مسئولان دانشگاه کاتب و تمامی همکارانم بخاطر حمایت و راهنمایی های مفید شان در بهبود کیفیت این اثر و سایر افرادی که در این زمینه همکار بوده اند تشکر و قدر دانی کنم.

در پایان ، این کتاب را به خانوانده ی مهربانم تقدیم می کنم که با حمایت ،تحمل و حوصله مندی مرا در اتمام این اثر یاری کرده و همواره پشتیبان و مایه دلگرمی ام بوده اند.

روح الله رویین

استاد دانشکده طب دانشگاه کاتب

roullahroien@yahoo.com

 

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-06-25