تأثیر دینامیک‌های غیرامنیتی مجموعه امنیتی منطقه‌ای جنوب آسیا بر وضعیت عایق افغانستان پس از 11 سپتامبر

محمد موسی جعفری1، علی احمد توحیدی2

1- عضو هیئت علمی دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان (نویسنده مسئول)

2- فارغ‌التحصیل ماستری روابط بین‌الملل دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان

 چکیده

افغانستان تا پیش از 11 سپتامبر، بر اساس نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای، در شمار کشورهای عایق به شمار می‌رفت، اما پس از آن، دیگر نمی‌توان افغانستان را کشوری عایق به شمار آورد. افغانستان، وارد پویش‌های امنیتی جنوب آسیا شده و برخی از محققان، افغانستان را عضو این مجموعه امنیتی منطقه‌ای می‌دانند. مسئله این تحقیق این است که دینامیک‌های غیرامنیتی چه تأثیری در خروج افغانستان از وضعیت عایق و پیوستن به مجموعه امنیتی منطقه‌ای جنوب آسیا داشته است. در کنار وابستگی متقابل امنیتی، وجود الگوهای دوستی و دشمنی، مجاورت جغرافیایی، وجود حداقل دو بازیگر قدرتمند و مؤثر، همبستگی‌های فرهنگی و نژادی را از ویژگی‌های هر مجموعه امنیتی منطقه‌ای است؛ بخشی از این موارد به دینامیک‌های غیرامنیتی بازمی‌گردد که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است. مواردی مانند تضادهای فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی و مجموعه‌ای از همکاری‌های اقتصادی و عضویت افغانستان در سازمان سارک را نیز می‌توان از دینامیک‌های امنیتی مؤثر در منطقه دانست.

واژه‌های کلیدی: نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای، دینامیک‌های امنیتی، دینامیک‌های غیرامنیتی، مجموعه امنیتی منطقه‌ای جنوب آسیا، سارک، وضعیت عایق، افغانستان

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-24