بیوشیمی دوم

بیوشیمی یا کیمای حیاتی از جمله رشته های علوم طبی است که همچون شاخه های دیگر علوم همواره به نتایج نو دست می یابد. پیشرفت های اخیردرزمینۀ این علم وعلوم وابسته است به آن، به قدری سریع وچشمگیربوده که اطلاعات گذشتۀ ما در برابرآن حقیرمی نمایند. جایگاه بنیادی بیوشیمی در تشخیص و درمان امراض مختلف نشان از اهمیت آن درطب دارد به طوری که می توان ادعا کرد بیشترامراض وشاید همه آنها،اساس بیوشیمایی دارند. ارتباط بیوشیمی باسایر علوم مثل فزیولوژی، جنتیک، تغذیه، بیوتکنالوژی، ایمینولوژی، فارمکلوژی، فارمسی، توکسیکولوژی، باکتوریولوژی، ایمینولوژی، فارفمکولوژی،فارمسی، توکسیکولوژی، باکتوریولوژی، وسایر علوم طبی به حدی زیادی است که امروزه محققین رشته های فوق تقریباً فقط از رویکردهای بیوشیمیایی در تحقیقات استفاده می کنند. در طول تاریخ بسیاری از جوایزنوبل اعطاشده در حوزۀ فزیولوژی یاپزشکی و کیمیا مربط به محققین بیوشیمیست بوده که نشان از اهمیت دانش بیوشیمی دارد. درواقع بیوشیمی زبان مشترک تمام علوم طبی وبیولوژی است.

کتاب بیوشیمی حاضربرای اساتید ومحصلین علوم طبی، کتاب بسیار مفید از اشکال واضح ومتعدد از ویژه گی های دیگراین کتاب است که به تفهیم مطالب نسبتاً پیچیده ومغلق کمک بسیار زیادی می کند.

این کتاب برگرفته از مطالب کتاب های مختلفی از جمله کتاب بیوشیمی هارپر، لنینجر، استرایر، لیپینکات، دولین، تیتزواطلس بیوشیمی می باشد، در پاسخ به نیازبسیاری ازمحصلین علوم طبی نگاشته شده است. مطالعه این کتاب به محصلین رشته های مختلف علوم طبی از جمله: طب معالجوی، طب دندان، قابلگی، تکنالوجی طبی، قابلگی وفارمسی توصیه می شود.

تألیف این کتاب توسط متخصص وداکتر تخصص بیوشیمی بالینی لنجام شده است و همچنین سعی گردیده است درتألیف این کتاب خالی از ایراد نیست. به همین خاطر نقایص چشم پوشی نکرده وبادیدی نقادانه به ما یادآوری کننده تاکاستی ها را برطرف سازیم  وخود را خادمی کوچک در نظام آموزشی دانشگاهی حس کنیم.

(ایمیل نگارنده:shamousavi.biochemist84@yahoo.com)

دانلود خلاصه کتاب بیوشیمی جلد دوم

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-23