احتمالات

بدون شک هر کشوری به خاطر ترقی،پیشرفت، خود کفایی و شکوفایی اش روی  مکاتب و دانشگاه هایش سرمایه گذاری می کند؛ زیرا  جوامع مترقی و خود کفا، با تلاش  شبانه روزی  قشر تحصیل کرده و افراد متخصص به ترقی و خود کفایی رسیده اند کشوری  ما افغانستان نیز برای رسیدن به این آرزو به افراد متخصص  در هر بخش ضرورت دارد ، و این مهم حاصل نمی شود مگر با توسعۀ مکاتب و دانشگاه ها. یکی از عوامل مهم موفقیت در امر تعلیم و تربیه ، وجود  منابع مفید در رشته های مختلف است . کاربرد احتمالات در رشته ههای مختلف مانند انجنیری، اقتصاد و غیره  و کمبود منابع  در این زمینه، مؤلف را بر آن داشت تاکتاب مزبور را تألیف کند و در اختیار دانش آموزان و دانشجویان عزیز قرار دهد.

کتابی که در دست دارید، یک منبع مقدماتی و بنیادی برای دانشجویان ریاضیات ، فزیک ، انجنیری ، کمپیوترساینس و اقتصاد ، و یک منبع نسبتاٌ کامل برای دانش آموزان مکاتب است. مطالب در این کتاب به گونه ای گرد آوری شده است که قابل استفاده برای تمامی دانشجویان و دانش آموزان عزیز هم در سطح مکتب و هم در سطح دانشگاه می باشد. تشریحات و توضیحات موضوعات و هم چنان مثال ها به اندازه کافی و مناسب بوده تا خواننده به آسانی به مطلب دست یابد.

کتاب درهفت فصل ترتیب شده است که فصل اول آن به ست ها اختصاص داده شده است، زیرا تیوری ست اساس علم احتمال است. فصل دوم مربوط به اصول شمارش است تا خواننده بامفاهیم واصول شمارش آشنا شود. فصل سوم شروع می شود ودر این فصل به مبادی احتمالات پرداخته شده است. فصل چهارم مربوط است به احتمالات شرطی. درفصل پنجم روی متحولین تصادفی صحبت شده است. در فصل ششم درمورد توزیع های دوجمله ای ودر فصل هفتم روی توزیع نورمال بحث شده است ادعا نمی شود که کتاب حاضرکامل بوده وخالی ازلغزش وخطاست؛ لذا از استادان گرامی و دانشجویان عزیزصمیمانه انتظار می رود که برمؤلف منت نهاده ونظرات اصلاحی خود را تذکر دهند تا در صورت تجدید چاپ لحاظ شود

دانلود خلاصه کتاب احتمالات

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-06-25