نشر نود هشتمین مقاله‌ی بین‌المللی.

مرکز تحقیقات علمی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج سلامت برای همه) موفق شد نود و هشتمین مقاله‌ی علمی و پژوهشی را در ژورنال بین‌المللی از آدرس دانشگاه کاتب نشر کند.
مقاله‌ی علمی و پژوهشی (Original Article) خانم نرگس قدیری استاد کادر پژوهشی مرکز تحقیقات طبی دانشگاه کاتب تحت عنوان
“A Cross-cultural Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice on COVID-19 among People of Afghanistan, Iran, and Turkey”
در ژورنال بین‌المللی “Journal of Microbiology and Infectious Diseases (JMID)” از آدرس دانشگاه کاتب نشر شد.
علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دریافت کنند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23