نشر مقاله‌ی بین‌المللی در ژورنال “Journal of Medical Virology”

مقاله‌ی علمی و پژوهشی آقا محمد یاسر ایثار کادر پژوهشی مرکز تحقیقات طبی کاتب تحت عنوان

“Unequal distribution of COVID-19 vaccine: A looming crisis”

در ژورنال ISI و معتبر “Journal of Medical Virology” با ضریب تأثیر 2 از آدرس دانشگاه کاتب به نشر رسید.

علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دریافت کنند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23