مقاله علمی و پژوهشی استاد روح‌الله روئین به نشر رسید.

دستآورد ارزشمند دیگر از مرکز تحقیقات طبی دانشگاه کاتب!

مقاله علمی و پژوهشی استاد روح‌الله روئین کادر علمی دانشکده طب و تیم تحقیقاتی شان متشکل از اساتید و محصلین دانشکده طب در مرکز تحقیقات دانشگاه کاتب تحت عنوان

“Challenges of drug supply: How Afghanistan is struggling”

در ژورنال بین‌المللی و معتبر “Public Health in Practice” از انتشارات معتبر Elsevier از آدرس دانشگاه کاتب به نشر رسید.

در این مقاله ارزشمند به طور خلاصه به موارد زیر اشاره شده است:

با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته طی 20 سال گذشته، سیستم صحی افغانستان به دلیل سطح پایین ظرفیت، کمبود امکانات و بودجه با چالش‌های زیادی روبرو است. در این میان، سکتور دوایی کشور به خاطر وابستگی شدید به دواهای وارداتی، واردات دوا از راه‌های غیرقانونی، نبود شرکت‌های تولید داخلی تولید دوا، محدود بودن ظرفیت لابراتوارهای کنترول کیفیت، موجودیت دواهای بی‌کیفیت، عدم کنترول قیمت و کمبود نیروی متخصص با مشکلات بی شماری مواجه است.

با شیوع همه‌گیری کووید-19، کشور با کمبود اکسیجن، تجهیزات طبی و لابراتواری و دواها مواجه شد. در اوج همه‌گیری، به دلیل بسته شدن مرزها، نبود سیستم‌های دقیق کنترول و نظارت، قیمت دواها و تجهیزات طبی به طور چشمگیری افزایش یافت که سیستم خدمات صحی و دسترسی به ادویه با کیفیت را بصورت گسترده تحت تاثیر قرار داد.

با توجه به چالش‌های موجود در سکتور دوایی کشور و تجارت بدست آمده از همه‌گیری کووید-19 نیاز است اقدامات اساسی در جهت تهیه سیاست جدید دوایی کشور جهت اطمینان از تنظیم صحیح واردات دوا و کیفیت دوا، نظارت دقیق بر بازار دوایی کشور و دسترسی به مواد اولیه دوایی جهت کمک به صنعت دوایی و دسترسی به ادویه با کیفیت و رفع نیازهای بيماران انجام شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دریافت نمایند.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23