مقاله‌ی علمی و پژوهشی دکتر معصومه واعظی در یکی از ژورنال‌های بین‌المللی به نشر رسید.

دستآورد علمی دیگر از دانشگاه کاتب!

مقاله علمی و پژوهشی دکتر معصومه واعظی استاد کادر علمی دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب تحت عنوان
“Self-handicapping: A Cross-Sectional Study on Students of Kermanshah University of Medical Sciences”
در ژورنال علمی “Pajouhan Scientific Journal” از آدرس دانشگاه کاتب به نشر رسید.
علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دریافت نمایید:

 

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23