مقاله‌ی علمی و پژوهشی آقای محمد یاسر ایثار در ژورنال معتبر به نشر رسید.

دستآورد ارزشمند دیگر از مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب!

مقاله‌ی علمی و پژوهشی آقای محمد یاسر ایثار کادر پژوهشی مرکز تحقیقات طبی دانشگاه کاتب تحت عنوان
“Dengue and COVID-19: A double burden to Brazil”
در ژورنال ISI و معتبر “Journal of Medical Virology” با ضریب تأثیر 2 (IF:2) از آدرس دانشگاه کاتب به نشر رسید.
علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از لینک زیر دریافت نمایند:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.26955

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23