سومین کمپیاین واکسیناسیون کووید-19 راه‌اندازی شد.

همزمان با هفته جهانی واكسين، ریاست تحقیقات علمی با همکاری دانشکده طب و شفاخانه معالجوی دانشگاه کاتب؛ سومین کمپاین واکسیناسیون ویروس کووید ۱۹ را برای اساتید و پرسونل این دانشگاه با موفقیت پشت سر گذاشت.
با اوج گیری موج سوم ویروس کووید ۱۹ در کشور و اهمیت واکسیناسیون جهت وقایه از این بیماری با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت محترم صحت عامه، تیم تخصصی واکسیناسیون وزارت صحت عامه اولین دوز واکسین کووید ۱۹ را در سه روز متفاوت و در حدود ۳۰۰ نفر از اساتید و پرسونل دانشگاه کاتب را تطبیق نموده و برای تمامی این افراد کارت واکسین صادر گردید.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24