سمینار علمی “هموفیلی و امراض خونی؛ چالش‌ها و اقدامات” برگزار شد.

همزمان با ۱۷ آپریل (روز جهانی هموفیلی) سمینار علمی تحت عنوان “هموفیلی و امراض خونی؛ چالش‌ها و اقدامات” توسط مرکز تحقیقات طبی دانشگاه کاتب با همکاری دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب روز شنبه مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر در سالن اجتماعات شعبه ماستری دانشگاه کاتب برگزار شد. در این سمینار علمی، سخنرانانی از نهادهای دولتی و انجیوهای صحی حضور داشتند.
در این سمینار، در ابتدا داکتر سید حمید موسوی ریاست تحقیقات علمی دانشگاه کاتب در مورد چالش‌های موجود برای بیماران هموفیلی و سایر امراض خونی اشاره کردند. ایشان فرمودند که چالش‌های مختلفی همچون نبود نیروی متخصص، مراکز صحی تخصصی در مرکز و ولایات، خدمات صحی مناسب برای این بیماران، نبود بخش فیزیوتراپی، کمبود فاکتورهای انعقادی و عدم دسترسی ولایات به این فاکتورها، عدم استفاده از تداوی پروفیلاکسی و …. این بیماران را مواجه هستند.
در ادامه، داکتر شعیب شعبان رئیس انجمن دریچه صحت، داکتر ذکرلله فقیرزاده رئیس انجمن مریضان هموفیلی افغانستان و خانم مریم کریمی رئیس بنیاد کودک افغانستان بعنوان انجیوها و انجمن‌های حامی این بیماران بخشی از خدمات و دستآوردهای خود در جهت کمک به این بیماران را تشریح کردند.
خانم مریم کریمی که بیش از دوصد بیمار تالاسمی و هموفیلی را در ولایت بلخ خدمات‌دهی می‌کنند بیان داشتند که خدمات ارزشمندی را به بیماران نیازمند تا به امروز انجام دادند و تمامی این خدمات بصورت رضاکارانه و رایگان بوده است که از مهمترین خدمات بنیاد کودک تهیه داروهای اختصاصی مثل دسفرال برای اطفال تالاسمی در شمال افغانستان بوده است ایشان بیان داشتند که آمادگی کامل در ارائه خدمات به بیماران تالاسمی و هموفیلی در سایر ولایات هم دارند.
استاد روح الله روئین متخصص فارماکولوژی و استاد پوهنتون کاتب در ادامه‌ی سمینار کمبود دارو را مهمترین معضل این بیماران دانستند و گفتند این بیماران بخصوص در ولایات همیشه دچار کمبود دارو هستند و وزارت باید در این قسمت خدمات رسانی بهتری داشته باشد.
داکتر سید حسین موسوی مشاور ارشد وزارت صحت عامه در مورد چالش‌های موجود در مرض لشمانیوزیس یکی از امراض شایع خونی در افغانستان نکات بسیار ارزشمندی را بیان کردند.
در ادامه، سخنرانی‌های علمی سمینار داکتر عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون مرکزی در مورد دستآوردهای ارزشمند این نهاد در مدت کوتاهی که بخش هموفیلی را در اختیار گرفتند توضیحات مفصلی را ارائه کردند. ایشان فرمودند تا به امروز ۴۹۸ بیمار هموفیلی که اکثراً از نوع هموفیلی A می‌باشد در بانک خون مرکزی راجیستر شده اند و همچنین اخیراً بخش تشخیصیه و تعیین سطح فاکتور در بانک خون مرکزی راه اندازی شده است و تمامی بیماران هموفیلی در این بخش نوع هموفیلی این بیماران تثبیت می‌شود. همچنین، ایشان فرمودند ۱۲۶ بیمار هموفیلی را به‌تازگی در لابراتوار تشخیصیه هموفیلی تثبیت کردند و از دستآوردهای مهم بانک خون مرکزی تهیه دوام‌دار و کافی فاکتورهای انعقادی از جمله فاکتور هشت، نه و سیزده بوده است و همچنین فعال کردن بخش هموفیلی در ولایت هرات و خدمات‌دهی به ۵۶ بیمار هموفیلی در این ولایت می‌باشد.
داکتر سید عطالله سعیدزی رئیس عمومی نظارت ارزیابی و معلومات صحی در ادامه‌ی سمینار توضیحات مفصلی در رابطه با نتایج و معلومات عمومی صحی در افغانستان توضیحات جامع و مفصلی را ارائه کردند و تاکید داشتند که باید دانشگاه‌ها در انجام تحقیقات مشترک با این نهاد همکاری داشته باشند.
داکتر حسین بیانی راد استاد دیپارتمنت جامعه شناسی و مدیر مراکز تحقیقاتی دانشگاه کاتب در رابطه با اهمیت جامعه شناختی این بیماران سخنان ارزشمندی را ارائه داشتند.
دانشگاه کاتب به عنوان معتبرترین دانشگاه در سطح افغانستان همیشه در تلاش است با برگزاری سمینارهای علمی در حوزه‌های مختلف علمی بتواند چالش‌های موجود را شناسایی و راه برون رفت از این چالش را ارائه نماید.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23