داوری مقاله‌ی بین‌المللی در ژورنال “Eastern Mediterranean in Health Journal” توسط کادر علمی دانشگاه کاتب.

داوری مقالات ارزشمند در ژورنال‌های معتبر و بین‌المللی مربوط به انتشارات قدرتمند در سطح جهان از افتخارات بزرگ یک دانشگاه است.

دکتر سید حمید موسوی رئیس مرکز تحقیقات علمی و کادر علمی و پژوهشگر مرکز تحقیقات طبی دانشگاه کاتب موفق شد مقاله‌ی علمی را در ژورنال ISI و معتبر

“Eastern Mediterranean in Health Journal”

یکی از ژورنال‌های موفق و تحت نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) با موفقیت داوری نموده و سرتفیکیت داوری را در ژورنال معتبر و بین‌المللی کسب نماید.

این افتخار بزرگ علمی را به ایشان تبریک عرض می‌کنیم.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23