دانشگاه کاتب در راستای انتقال تجربیات موفق خویش و حمایت از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی تفاهم‌نامه همکاری را با مؤسسه تحصیلات عالی ملالی قندهار امضا نمود.

این تفاهم‌نامه با محوریت‌ همکاری‌های آموزشی، تحقیقاتی و اداری با حضور هیئت رهبری دانشگاه کاتب و هئیت رهبری موسسه تحصیلات عالی کندهار قندهار توسط جناب استاد علی احمد یوسفی رئیس دانشگاه کاتب و اسدالله انعام معاون علمی موسسه تحصیلات عالی ملالی قندهار در دانشگاه کاتب امضا گردید.

 

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2021-01-16