تحقیق مشترک بین پوهنتون طبی کابل و پوهنتون کاتب به نشر رسید.

تحقیق مشترک بین پوهنتون طبی کابل و پوهنتون کاتب!

مقاله علمی و پژوهشی ارزشمند مشترک خانم دکتر شریفه حقجو، دکتر سید حمید موسوی و دکتر شهره قادری تحت عنوان

“Post-surgery cholesteatoma complicated by facial nerve paralysis: A case report from Afghanistan”

در ژورنال ISI و معتبر

“International Journal of Surgery Case Reports”

به نشر رسید.

چکیده مقاله:
معرفی

Cholesteatoma ضایعه توموری خوش خیم سلول‌های اپیتلیال سنگفرشی در گوش میانی است که می‌تواند به صورت مادرزادی یا اکتسابی وجود داشته باشد.

ارائه موارد

یک خانم خانه 35 ساله با فلج کامل عصب صورت در سمت راست به کلینیک گوش و حلق و بینی در یک بیمارستان خصوصی در کابل، افغانستان مراجعه کرد. در پیشینیان وی، یک تمپانوماستوئیدکتومی به دلیل عفونت مزمن گوش میانی وجود دارد. اولین علامت گوش درد سمت راست و بدون هیچ گونه ترشحی بود. او شروع به مشاهده یک گره پیشرونده در قسمت خلفی-تحتانی گوش راست خود کرد. بیمار را به اتاق عمل منتقل کردند. وی تحت بیهوشی عمومی قرار گرفت، کلستئاتوم گسترده برداشته شد و ناحیه محدودی از کانال فالوپ که ادم یا قرمزی عصب صورت در آن مشهود بود بود. درجه Brackmann بعد از عمل در روز 15 پس از جراحی درجه یک بود.

بحث

کلستئاتوم در درجه اول با جراحی کنترل می شود و در حال حاضر هیچ استراتژی درمانی جایگزین پزشکی مناسبی برای کلستئوم وجود ندارد. بهبود شنوایی، خشک شدن گوش و حذف کامل کلستئاتوم از اهداف اصلی مداخلات جراحی در مدیریت کلستئاتوم است.

نتیجه

کلستاتوم بعد از دستکاری های جراحی گوش میانی یک عارضه نادر با بیماری قابل توجه است که تقریباً از سراسر جهان گزارش شده است اما بیمار ما اولین مورد گزارش شده تشکیل کلستئاتوم پس از مدیریت جراحی COM از افغانستان است که با فلج عصب صورت ارائه شده و شنیده می‌شود کاهش می‌یابد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دریافت نمایند.

 

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24