اولین کنگره بین المللی طبی کاتب برگزار شد

اولين كنگره بين المللي طبي كاتب روز پنج شنبه مورخ ١٢ ميزان ١٣٩٧ در سالن همايش هاي شعبه برچي پوهنتون كاتب در كابل با حضور بيش از ٥٠٠ شركت كننده داخلي و بين المللي برگزار شد. اين كنگره در دو پنل صبح و عصر با عناوين به ترتيب ميكروبيولوزي و بيماري هاي انتانيتكنيك هاي تشخيصي لابراتواري پيشرفته بود كه از جمع ٧٠ مقاله دريافتي، ٢٠ مقاله به صورت سخنراني و ١٠ مقاله به صورت پوستر ارائه شدند. همچنين نمايشگاه حاشيه اي كنگره توسط سازمان هاي همكار كنگره در محوطه كنگره برگزار شد كه با استقبال بسيارد خوبي از جانب شركت كنندگان روبرو شد. جايزه سخنراني برتر به آقاي پروفسور دكتر احمد فواد پيرزاد از پوهنتون طبي كابل و دكتر احسان الله درويش از وزارت صحت عامه تخصيص داده شد. همچنين از نمايندگان سازمان هاي همكار در اين كنگره بين المللي نيز تقدير تشكر به عمل آمد .از تشريف آوري نمايندگان وزارت تحصيلات عالي و وزارت صحت عامه، هيئت هاي اعزامي از شفاخانه هاي دولتي و خصوصي، هيئت هاي اعزامي از پوهنتون هاي دولتي و خصوصي، مهمان هاي خارجي و داخلي، نمايندگان اصحاب رسانه، اساتيد و دانشجويان محترم پوهنتون هاي سطح كشور كمال تشكر را داريم. از پژوهشگران محترمي كه نتايج تحقيقات خود را در اين كنگره بين المللي ارائه كردند و بار علمي كنگره را بالا بردند، سپاسگذاريم. هيئت رهبري دانشگاه كاتب مراتب قدرداني خود را از عوامل علمي و اجرايي اين كنگره به جا مي آورد.
مشخصات و برنامه هاي دومين كنگره بين المللي طبي كاتب كه قرار است در ماه ميزان ١٣٩٨ برگزار گردد، به زودي به نشر خواهد رسيد.

 

 

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-23