اولین مقاله‌ی علمی و پژوهشی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی به نشر رسید.

دستآورد ارزشمند دیگر از مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کاتب!

اولین مقاله علمی و پژوهشی در حوزه جامعه شناسی توسط آقای مرتضی ماندگار کادر پژوهشی مرکز تحقیقات جامعه‌شناسی دانشگاه کاتب تحت عنوان
“Nationalism or transnationalism? Afghan nationalism and Pan-Islamism in Seraj-ul Akhbar”
یا “ملي گرایی یا فراملی‌گرایی؟ مطالعه ملي‌گرایی افغان و پان-اسلامیسم در سراج الاخبار”
از آدرس دانشگاه کاتب در ژورنال ISI و معتبر “Middle Eastern Studies” به نشر رسید.

چکیده‌ی مقاله:
رابطه میان ایدئولوژی‌های فراملی (همچون پان-اسلامیسم) و ناسیونالیسم از بحث‌های مناقشه‌برانگیز در جامعه شناسی سیاسی است. ناسیونالیسم با تکیه بر ایده تشکیل هویت ملی در ساختار دولت-ملت، در تلاش بومی و ملی ساختن این ایدئولوژی‌ها است. ناسیونالیسم افغانی، که برای اولین بار در روزنامه سراج‌الاخبار پیریزی گردید، از گفتمان‌های موجود وحدت اسلامی به جهت تقویت مشروعیت حکومت و رویه کشیدن به تفاوت‌ها در جامعه افغانی کار می‌گرفت. درین زمینه، مقاله حاضر به رابطه بین ایدئولوژی‌های ناسیونالیسم و پان-اسلامیسم در سراج الاخبار می‌پردازد و اینکه چگونه نویسنده‌های سراج‌الاخبار از ادبیات دینی به جهت اهداف ملت‌سازی و دولت‌سازی بهره می‌گرفتند.
نکته: نویسنده در جریان این مطالعه از هدایت‌ها و نظریه‌های بسیار سودمند دکتر نظیف شهرانی، پروفیسور انسان شناسی در دانشگاه اندیانا، استفاده‌های شایانی برده است و بر خود لازم می‌‎داند تا از همکاری ایشان قدردانی و سپاس‌گذاری نماید. همچنین، نویسنده از همکاری کدرهای جامعه شناسی دانشگاه کاتب هریک دکتر نورالدین علوی، دکتر آمنه اخلاقی و دکتر امان الله فصیحی در جلسه بحث طرح تحقیق و نظریه‌های راهگشاهی ایشان در جلسه مذکور سپاس‌گذار است.
علاقه‌مندان می‌توانند این مقاله را از این لینک دانلود کنند.

همچنین، 50 دانلود اول مقاله بصورت رایگان در این لینک قابل دستیابی است.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-18