ارائه مقاله علمی- پژوهشی در سی و چهارمین نشست علمی “ESHRE

دانشگاه کاتب افتخار دارد با ارائه مقاله علمی- پژوهشی در سی و چهارمین نشست علمی “European Society of Human Reproduction and Embryology” سهم فعال داشته است. مقاله جناب دکتر مهدی محقق، استاد کادر دانشکده طب معالجوی دانشگاه کاتب، در این نشست علمی ارائه شد و در ویژه نامه ژورنال بین المللی “Human Reproduction” به انتشار رسید. هیئت رهبری دانشگاه کاتب ضمن تبریک این دستاورد ارزشمند، مراتب قدردانی را از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی اساتید دانشکده طب معالجوی اعلام می دارد.

اشتراک گذاری :چاپ

Comment is not allowed


2024-07-24