احصائیه کاربردی

پیشگفتار

در سیر رشد و پیشرفت جامعه بشری، با توجه به نیاز جامعه بشری علوم هم رو به رشد و پیشرفت بوده است. رشد و پیشرفت انسانی و عولم هر دو با هم رابطه ی مستقیم داشته و دارد . زمانی که انشان رشد پیدا نمود، موجب بوجود آمدن علم جدید گشت . از طرفی رشد علم در بوجود آوردن تکنولوژی و رفاه بشر و سرعت بخشیدن در رشد و پیشرفت جوامع انسانی نقش داشته است. از جمله علومی که امروزه جایگاه ویژه ای در رشد و پیشرفت کشور ها و سایر علوم داشته است «علم احصائیه » است . این علم به عنوان علم بین رشته ای به رشد و پیشرفت علومی ؛ مانند روانشناسی، طب،جامعه شناسی،زراعت وسایر علوم کمک زیادی نموده است. کمک این علم به طور مستقیم در بخش تحقیق و یافته های علمی جدید در این رشته هاست. به نظر می رسد که پایه و اساس رشد علمی ، تحقیقات مربوطه به آن علم است که ابزار اصلی و مهم آن ، احصائیه است. علم احصائیه است که به محقق یا پژوهشگر کمک می نماید که به توصیف اطلاعات عددی و بررسی فرضیه ها بپردازد. همچنین به کمک علم احصائیه است که امروزه  تصمیمات و برنامه ریزی های در سطح کلان در کشور انجام می شود. به خاطر اهمیت احصائیه است که در هر کشوری سازمان احصائیه  و جود دارد و به تمام سازمان ها و وزارت خانه اطلاعات احصایوی ارائه می نماید.

با تمام اهمیتی که علم احصائیه دارد، در افغانستان آنگونه که انتظار می رود، رشد نیافته است.در افغانستان احصائیه مرکزی تلاش بر آن دارد که اطلاعات لازم بریا برنامه ریزی وزارت خانه ها را فراهم سازد.به نظر می رسد که افغانتان از فقر نیروی انسانی متخصص در علم احصائیه در رنج باشد. در مراکز تحقیقاتی که جایگاه کاربرد اصلی علم احصائیه می باشد ، از علم احصائیه به خوبی استفاده نمی گردد  و فقط در گزارشات تحقیقاتی از احصائیه توصیفی و آن هم به صورت غیر تخصصی استفاده می شود. مشکل اصلی باز هم کمبود نیروی متخصص در امر استفاده از احصائیه و نرم افزار های مربوطه ؛ مانند SPSSاست . در داخل دانشگاه ها به خاطر عدم آشنایی اساتید و دانشجویان با علم احصائیه ، به خصوص در سطح ماستری، پایان نامه هایی با موضوعات کمی استقبال نمی شوند.

با توجه به اهمیت مسائل ذکر شده بالا، تلاش بر آن شد که یک منبع ساه و کاربردی جهت آموزش در دانشگاه ها و استفاده مراکز تحقیقاتی تهیه شود . این کتاب حاصل سالها تجربه تدریس در دوره های ماستر و لیسانس می باشد.سعی شده است که بانگاهی به جنبه های روانشناسی یادگیری و شیوه های تدریس این کتاب نوشته شود. با این حال ، خالی از عیب و نقص نخواهد بود در آخر لازم است که از خانم زینب موسوی و دانشجویان ماستر جامعه شناسی –آقایان قربان علی حکمت و محمد عیسی جمال که در حروف چینی و تنظیم یاد داشت ها مرا کمک و همکاری نووده اند تقدیر و تشکر نمایم.

داکترسید جعفر احمدph.D)روانشناسی)

 

0 0 votes
Article Rating

اشتراک گذاری :چاپ
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

2024-07-24